Общи условия на Podarilnik.com

Чрез регистрацията в електронния магазин “Podarilnik.com„, потребителите се съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените чрез електронния магазин услуги.

Podarilnik.com“ не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата /сайта/. Приканваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата /сайта/.

 1. Изпълнител по договора за изработка е собственикът на Podarilnik.com към момента на сключването на договора.
 2. Поръчващ е всяко лице, регистрирало се във виртуалния магазин „Podarilnik.com„, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка, потвърдена в последствие по телефона.
 3. Виртуален магазин е интернет сайтът с домейн „Podarilnik.com„.
 4. Предметът на договора е изработката на щампа върху избран от каталога артикул. Артикулите, върху които може да бъде изработена щампа, са изброени по вид, цвят и размер в раздел „Продукти за щамповане” на Виртуалния магазин, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора. Поръчващият може да предостави и свой артикул, върху който да бъде поставена щампа. За тази цел Поръчващият трябва да предостави този артикул на Изпълнителя, като разходите за доставка на артикула са за сметка на Поръчващия. Комбинацията щампа-артикул е по проект на клиента. Щампите могат да бъдат избрани от предоставения във виртуалния магазин каталог, който е създаден от предоставени от потребителите картинки.
 5. Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 5 работни дни от сключване на настоящия договор.
 6. Цената на готовия продукт включва щампа и артикул (продукт за щамповане) и се калкулира автоматично посредством алгоритъм, предоставен от Изпълнителя, като окончателната цена се предоставя на потребителя след окончателното попълване на поръчката. Ако щампата се изработва върху предоставен от Поръчващия артикул, то цената на артикула от каталога на виртуалния магазин се приспада от крайната цена на готовия продукт.
 7. Възможните начини за плащане са:
  1. Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.
  2. Заплащане в офис на Изпълнителя.
 8. Доставката на щампирания артикул се извършва чрез куриерска фирма. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.
 9. Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката по телефона, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Права и задължения на Изпълнителя

 1. Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на щампа върху избран от поръчващия артикул, по реда и условията в настоящия договор.
 2. Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.

Права и задължения на Поръчващия

 1. Поръчващият има право да получи изработения по негов проект щампиран артикул по реда и условията на настоящия договор.
 2. Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.

Нередности, връщане, обезщетение

 1. Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:
 1. Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.
 2. Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.
 3. Чрез отстъпка при избор на артикул по по-скъп проект.
 4. Чрез връщане на сумата, платена по договора.
 1. Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 30 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина. Оценката за произхода на нередността по щампования продукт се извършва на база на оглед на същия от Изпълнителя.
 1. Отказът на поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.

На основание чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.