Хелиос парк ЕООД, собственик на онлайн магазин Podarilnik.com, получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Получената финансова подкрепа е в общ размер на 5484лв, от които 4661 лв европейско и 823 лв. национално финансиране.